Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

APLICAȚIE
PAG. 1 / 1
Citirea unei liste
Acasă >>> Lecții online

Cum citim o listă de la tastatură?

Putem citi valorile unei liste pe care să le reținem într-o colecție de date a programului nostru (o variabilă de tip list).

EXEMPLU

Analizați programul următor:
Editor - citire_lista.py
       
Rezultatul în consolă done
DETALII

Inițial, lista este vidă. La fiecare pas, se adaugă un element citit folosind metoda append(), deja prezentată. La final, se afișează toată lista.

Puteam scrie mai elegant instrucțiunea de adăugare așa:

lista.append(input('elementul ' + str(x)+ ' = '))

iar citirea datelor ar fi fost mai faină:


Rularea programului offline, în Python IDLE

Dacă dorim ca elementele listei să conțină doar numere, folosim conversia explicită, spre exemplu spre numere reale (clasa float):

lista.append( float(input('elementul ' + str(x)+ ' = ')) )

Trebuie să atenționați utilizatorul cu un mesaj corespunzător. Dacă introduce o valoare care nu este numerică, programul va întoarce imediat eroare - un text nu poate fi convertit spre un număr real, nu?

De altfel, puteți adăuga elemente și folosind metoda insert(index,valoare), după cum vă convine...

O listă cu un număr variabil de elemente?

Păi ... instrucțiunea for iese din discuție atunci! Folosim while, cu o condiție de stop - spre exemplu, când elementul introdus este nul (se apasă doar tasta Enter):

lista = []
#citesc prima oară o valoare reținută de citit
citit = input()
#repet cât timp nu e citit nimic
while citit != "":
    lista.append(citit)
    citit = input()
#la final, afișez lista
print(lista)

Mai multe exemple

Pentru a vedea mai multe probleme rezolvate utilizând instrucțiunile repetitive for și while, accesați secțiunile corespunzătoare de pe [pythonisti.ro].
Aplicația s-a încheiat acum.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward