Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

TEORIE
PAG. 1 / 1
Liste - funcții și metode
Acasă >>> Lecții online

Câteva funcții/metode utile

Este momentul să ne exprimăm corect. Există o diferență între funcție și metodă, deși ambele reprezintă subrutine de calcul, adică secvențe de cod ce prelucrează ceva specific. Metoda este o funcție ce aparține unei clase / tip de date, etc.

Spre exemplu, len() este o funcție implicită, pe care o putem apela direct și determinăm lungimea unui șir de caractere, a unei liste, ș.a.m.d.:

len(lista)

Metodele tipului list le puteți găsi [aici] în documentația oficială a limbajului Python 3, iar noi le vom prezenta doar pe unele care au o importanță deosebită pe moment. Metodele asociate se folosesc ca mai jos:

lista.nume_funcție(parametri)

unde lista este numele variabilei, iar nume_funcție, cel al metodei.

EXEMPLE

Pornim de la o listă care conține niște numere întregi. Executați programul următor:
Editor - lectia11_liste.py
       
Rezultatul în consolă done
DETALII

Funcția sum(lista_numerica,initial) oferă ca rezultat suma valorilor elementelor unei liste care conțin doar valori numerice; opțional, dacă initial este precizat, suma se adaugă acestei valori.

Funcțiile min() și max() întorc cea mai mică și, respectiv, cea mai mare valoare reținută de elementele listei.

Metoda count(element) întoarce numărul de apariții ale elementului trimis ca parametru în cadrul listei.

Limitările sistemului online

Această pagină web conține o simulare a modului de lucru în Python, iar unele metode nu pot funcționa online, însă ele există în documentație și pot fi executate pe calculatorul vostru după ce [instalați mediul Python].

Având instalat mediul Python pe PC, încercați:

• metoda sort() ordonează crescător elementele unei liste:Putem ordona o listă și descrescător apelând funcția ca mai jos:• metoda reverse() inversează elementele listei, fie că sunt sortate în vreun fel sau nu:Secțiunea s-a încheiat.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward