Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

PROBLEME PROPUSE
PAG. 1 / 1
Funcții în limbajul Python
Acasă >>> Lecții online

Probleme propuse

Pentru o mai bună înțelegere, rezolvați cerințele de mai jos:

1. Scrieţi o funcţie care primeşte ca parametru lungimea laturii unui pătrat şi returnează aria sa.

2. Scrieţi un subprogram care primeşte ca parametru lungimea laturii unui pătrat şi returnează atât lungimea diagonalei, cât şi perimetrul pătratului.

3. Scrieţi o funcţie care primeşte ca parametri de intrare lungimile celor două catete ale unui triunghi dreptunghic şi returnează lungimea ipotenuzei.

4. Scrieţi o funcţie care primeşte 3 parametri de tip real, cu semnificaţia de lungimi pentru 3 segmente. Funcţia va returna 1 dacă cele trei segmente pot forma un triunghi şi 0, în caz contrar.

5. Scrieţi o funcţie care returnează prima cifră a unui număr natural. De exemplu, dacă parametrul efectiv este 127, funcţia va returna 1.

6. Să se tipărească toate numerele prime aflate între doi întregi citiţi. Programul va folosi o funcţie care testează dacă un număr este prim sau nu.

7. Scrieţi un program care tipăreşte numerele întregi găsite între două valori citite, numere care se divid cu suma cifrelor lor. Programul va utiliza o funcţie care returnează suma cifrelor unui număr întreg primit ca parametru.

8. Design triunghiular. Triunghiul de mai jos este generat de un algoritm. Descoperiţi acest algoritm şi folosiţi-l pentru a scrie un program care citeşte numărul n de linii şi generează triunghiul cu n linii corespunzător.9. Scrieți un subprogram care să realizeze reuniunea, intersecția sau diferența a două mulțimi, în funcție de un parametru impus la apel.

Atenție la modul în care solicitați informațiile.
Atenție la modul în care prezentați informațiile prelucrate.
Editor - functii_probleme.py
       
Rezultatul în consolă done
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward