Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

LECȚIA 1
PAG. 5 / 5
Vocabularul limbajului Python
Acasă >>> Lecții online

Din ce este alcătuit un limbaj?

Vocabularul oricărui limbaj de programare este format din:
  • set de caractere;
  • identificatori;
  • separatori;
  • comentarii.

Setul de caractere

Setul de caractere reprezintă ansamblul de caractere cu ajutorul cărora se poate realiza un program în Python, iar acesta este alcătuit din:
  • litere mari și mici ale alfabetului englez (A - Z, a - z);
  • cifrele sistemului de numerație în baza 10 (0 - 9);
  • caractere speciale (+, -, *, /, =, ^, <, >, (, ), [, ], {, }, ., ,, :, ;, #, $, @, _ și blank (spațiu)).
Spre deosebire de alte limbaje de programare, versiunea Python 3 ne oferă direct reprezentarea caracterelor folosind standardul [Unicode], mai exact în formatul [UTF-8]. Deci, putem introduce și caractere care nu sunt bineînțeles pe tastatură, ci le putem prelua de pe Internet. De aceea, putem introduce caractere speciale și chiar [emoji] sau [smileys].

Exemplul 1. În Python putem scrie și așa, spre deosebire de alte limbaje de programare:

grecesc = "αβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψ"
print(grecesc)
print("î ă â ş ţ")
print("Hei! 😉")

Identificatori

Prin identificatori vom înțelege o succesiune de litere, cifre sau caracterul special "_", cu condiția ca prima să nu fie cifră. Cu ajutorul identificatorilor se asociază nume variabilelor, funcțiilor, etc.

Exemplul 2. Priviți declarările variabilelor următoare:

var1 = "mama"
var2 = "tata"
un_sir = "o familie"


Ca și contraexemple, avem "1var", "sir&". Primul începe cu o cifră, iar al doilea conține un caracter special.

O categorie deosebită de identificatori este dată de cuvintele cheie ale limbajului Python (au un înțeles bine definit, sunt rezervate și nu pot fi folosite în alt context). Lista completă este cea de mai jos:

False await else import pass
None break except in raise
True class finally is return
and continue for lambda try
as def from nonlocal while
assert del global not with
async elif if or yield


iar acestea trebuie scrise exact ca mai sus pentru a fi interpretate corect.

Python face diferența dintre literele mari (majuscule) și cele mici. priNt("Salut!") obține o eroare de sintaxă deoarece interpretorul nu cunoaște comanda priNt, ci doar pe print.

Separatori

Definiție. Cele mai simple elemente alcătuite din caractere cu semnificație lingvistică poartă denumirea de unități lexicale.

Acestea se separă între ele, după caz, prin unul sau mai multe spații, caracterul de sfârșit de linie sau caracterul ";", așa cum am prezentat deja.

Exemplul 3. ab semnifică poate numele unei variabile, așadar avem o unitate lexicală, pe când a b conține două unități...

Comentarii

Python încurajează introducerea comentariilor în codul nostru, deoarece este mult mai ușor de înțeles ulterior. Așa cum ați văzut, acestea se pot introduce oriunde în program, încep cu caracterul diez ("#") și continuă până la sfârșitul liniei.

Exemplul 4. Mai jos este scris un comentariu in Python:

#acesta este un comentariu

Limbajul Python este foarte sensibil la sintaxă si este orientat puternic spre o redactare care să permită înțelegerea ușoară a codului altui programator căruia îi parvine programul.
Felicitări! Lecția s-a încheiat!
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward