Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

LECȚIA 4
PAG. 2 / 5
Liste
Acasă >>> Lecții online

Datele pot fi diferite ca tip!

Mai jos am creat o listă nouă, numită lista1, care conține ca elemente trei șiruri de caractere, două valori întregi și la final, un număr real:
Editor - lectia4_liste.py
       
Rezultatul în consolă done
DETALII

Am creat o listă numită lista1 și am afișat-o.

Am tipărit primele 3 elemente folosind operatorul ":", adică lista1[0], lista1[1] și lista1[2]. Amintesc din nou că ultimul indice (3) nu se ia în considerare...

Apoi, am afișat și elementele de la indicele 3 spre dreapta, adică lista1[3], lista1[4] și lista1[5] (nu am specificat indicele de sfârșit, așadar au fost tipărite toate).

Index negativ. Ultimul element al listei are indexul -1, penultimul are -2, ș.a.m.d. Mai sus am afișat precum în cazul șirurilor lista de la dreapta la stânga.

Operatorii "+" și "*", in și not in

Putem alătura liste ori multiplica una precum în cazul șirurilor de caractere, folosind primii doi operatori. Priviți exemplul de mai jos:Testați voi dacă șirul "a" se găsește în lista1, lista2 ori lista3 folosind comenzi ca "a" in lista1 sau "a" not in lista3!
Execută programul apoi avansează la pagina următoare.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward