Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

LECȚIA 7
PAG. 3 / 4
Tupluri
Acasă >>> Lecții online

Metode / funcții utile

Există două metode care pot fi folosite pentru tipul de date tuple și anume count() și index().

Metoda count(dată) întoarce numărul de apariții ale obiectului trimis ca parametru în cadrul tuplului.

Metoda index(obiect) întoarce prima poziție (indexul) a obiectului în cadrul tuplului.

Obs. Dacă valoarea nu este găsită, metodele întorc o eroare de interpretare și nu o anumită valoare! Așadar, atenție la crearea programelor deoarece se sistează executarea acestora la apariția unei astfel de erori.
Editor - lectia7_tupluri.py
       
Rezultatul în consolă done
Puteți apela însă la o serie de alte funcții built-in, cum ar fi: min(), max(), len(), reversed(), sum(), etc. Mai mult, funcția sorted() întoarce o listă cu elementele unui tuplu în ordine crescătoare sau descrescătoare.

Exemplu. sorted(tuplu) sau sorted(tuplu, reverse=True).
Avansează la pagina următoare.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward