Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

LECȚIA 8
PAG. 3 / 4
Seturi
Acasă >>> Lecții online

Operații cu mulțimi

Nu o să prezentăm teoria mulțimilor aici, ați învățat-o sper la matematică și o consider, de altfel, fascinantă. Limbajul Python, prin seturile de date, ne oferă acces facil la unele dintre operațiile uzuale cu mulțimi. Considerăm ca exemplu două mulțimi:Operațiile de reuniune, intersecție, diferență și diferență simetrică sunt prezentate mai jos:Priviți în Python cât de ușor le putem implementa:
Editor - lectia8_seturi_operatii.py
       
Rezultatul în consolă done
DETALII

Operatorii folosiți au fost: "|" (reuniunea), "& " (intersecția), "-" (diferența) și "^" (diferența simetrică).

Putem folosi și metodele clasei set, precum union(), intersection() și difference(), precum vedeți mai jos executat în consolă:Toate cele trei metode întorc un nou set care conține rezultatul.

Pentru a actualiza un set în urma efectuării operației, există metodele update(), intersection_update() sau difference_update():

Avansează la pagina următoare.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward