Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

LECȚIA 14
PAG. 2 / 4
OOP - Introducere
Acasă >>> Lecții online

Alte exemplu

Pornim de la un set de date (o mulțime) și folosesc constructorul list() al clasei cu același nume, list, pentru a crea o listă cu valorile reținute de argumentul set1. Apoi, având lista instanțiată și reținută de variabila list1, putem apela una dintre metodele sale, precum count în programul de mai jos, care are rolul de a identifica numărul de apariții ale unui element (în cazul nostru, 6):
Editor - lectia14_oop.py
       
Rezultatul în consolă done
DETALII

Accesul la metodele unei clase se realizează utilizând operatorul punct ".":

obiect.metoda(argumente)

O metodă a clasei respective poate sau nu să întoarcă un rezultat.

Mai sus count() ne specifică numărul de apariții al unei valori, însă alte metode pot avea rolul doar de a prelucra informația, precum sort(). De asemenea, argumentele pot lipsi, depinde doar de definiția metodei.

Bineînțeles, fiecare clasă are metodele sale și dacă încercăm să folosim o metodă pentru clasă ce nu o conține definită anterior, evident că vom avea eroare de interpretare. De exemplu, metoda is_integer() aparține clasei float. Dacă încercați să o apelați pentru un obiect de tip int, veți obține eroare:Metoda nu a fost definită pentru clasa int deoarece nu are rost... știm că obiectul conține deja un întreg!

Rețineți faptul că în Python aproape orice este un obiect.
Avansează la pagina următoare.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward