Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

PROBLEME REZOLVATE
PAG. 1 / 3
Funcții - probleme rezolvate
Acasă >>> Lecții online
CERINȚĂ

Se citesc două numere întregi m şi n. Se cere să se tipărească cel mai mare divizor comun şi cel mai mic multiplu comun al lor.

REZOLVARE

Cunoaşteţi deja modul în care se calculează cel mai mare divizor comun pentru două numere naturale date. Cel mai mic multiplu comun a două numere se poate determina împărţind produsul lor la cel mai mare divizor comun al lor.

Prin urmare, scriem o funcţie cmmdc cu doi parametri formali m şi n, care întoarce o valoare întreagă - cel mai mare divizor comun al lor.

Analizați programul rezultat:
Editor - functii_ex1.py
       
Rezultatul în consolă done
Analizează problema rezolvată,
apoi avansează la pagina următoare.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward