Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

PROBLEME REZOLVATE
PAG. 2 / 3
Funcții - probleme rezolvate
Acasă >>> Lecții online
CERINȚĂ

Triunghi special. Se citesc două numere naturale m şi n mai mici decât 10. Se cere ca programul să afişeze un triunghi, după regulile pe care le deduceţi din exemplele următoare:REZOLVARE

Se observă că dacă n=5 trebuie să obţinem şirul 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, ... Problema este de a putea număra începând de la n, iar când s-a depăşit valoarea 9, de a relua numărarea de la 1. Vom utiliza o funcţie (succesor) care primeşte ca parametru de intrare un număr k şi returnează valoarea următoare, în logica prezentată mai sus.

Alt aspect al problemei este realizarea tipăririi acestor valori pe m linii, linia 1 având o singură valoare, linia a doua două valori, etc. Algoritmul este implementat în procedura tipar, care are ca parametri formali pe m şi n. Valorile lor sunt citite în programul principal:
Editor - functii_ex2.py
       
Rezultatul în consolă done
Analizează problema rezolvată,
apoi avansează la pagina următoare.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward