Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

LECȚIA 5
PAG. 3 / 4
Instrucțiunea alternativă
Acasă >>> Lecții online

Operatori logici

Operatorii logici sunt următorii: not (negare), and (şi), or (sau).

Cu excepţia operatorului not - care este unar (acţionează asupra unui singur operand), restul operatorilor logici sunt binari (acţionează asupra a doi operanzi). Operanzii pot fi de tip logic, întreg, real, etc. Rezultatul va fi întotdeauna o valoare de tip logic – True sau False.

EXEMPLE

Analizați rezultatul expresiilor logice de mai jos executând programul:
Editor - lectia5_if.py
       
Rezultatul în consolă done
OBSERVAȚII

Operatorul de negare logică (not) acționează astfel: dacă operandul este o valoare diferită de 0 ori True, rezultatul este False; în oricare alt caz, rezultatul este True.

Operatorul și logic (and). Modul de obţinere al rezultatului se poate observa din tabelul de mai jos:

Dacă ambii operanzi sunt diferiți de False, rezultatul este True; altfel este False.

Operatorul sau logic (or). Modul de obţinere a rezultatului se poate observa din tabelul de mai jos:

Și aici regula este simplă: dacă unul dintre operanzi este True, rezultatul este True, altfel rezultatul este False.

Așadar...

Deciziile luate se bazează pe evaluarea unor expresii care au un rezultat logic - Da sau Nu. Să continuăm.
Execută programul apoi avansează la pagina următoare.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward