Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

LECȚIA 5
PAG. 2 / 4
Instrucțiunea alternativă
Acasă >>> Lecții online

Operatori relaționali

Toţi operatorii relaţionali sunt binari (acţionează asupra a doi operanzi). Aceştia sunt: > (mai mare), >= (mai mare sau egal), < (mai mic), <= (mai mic sau egal), == (egal) şi != (diferit).

Operanzii pot fi variabile sau valori de orice tip învăţat. Aici vom studia modul de acţiune al operatorilor relaţionali numai asupra variabilelor întregi sau reale.

Rezultatul aplicării unui operator relaţional este întotdeauna o valoare logică - True (adevărat) sau False (fals).

EXEMPLE

Analizați rezultatul expresiilor de mai jos executând programul:
Editor - lectia5_if.py
       
Rezultatul în consolă done
Observație. Deoarece Python face diferența între literele mari și literele mici, atenție la majuscule! Cuvintele cheie sunt True sau False. Atât! Testați comanda print(false)...

Valori booleene

Precum vedeți, o importanță deosebită o au valorile de adevăr True sau False. Acestea se numesc valori booleene, iar conceptul a fost definit prima dată de un matematician din secolul al XIX-lea numit George Boole.Aceste valori sunt esențiale în deciziile pe care un program trebuie să le ia în funcție de valorile introduse de utilizator ori determinate în codul nostru. Rezultatul unei evaluări logice se reține într-un tip de date numit bool.

Bineînțeles, Python este adaptiv, deci nu e necesară conversia explicită prin bool(expresie). Rețineți totuși acest tip de date...
Execută programul apoi avansează la pagina următoare.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward