Python 3
Machine Learning

PENTRU ELEVII DE LICEU

LECȚIA 6
PAG. 3 / 3
Instrucțiunile for și while
Acasă >>> Lecții online

Forma generală pentru while

Ca şi for, instrucţiunea while este repetitivă și subordonează un set de instrucţiuni. Forma generală este cea de mai jos:

while expresie_logică_adevărată:
    instrucțiuni_subordonate


Principiul de executare este:

Pasul 1. Se evaluează expresia logică. Dacă se obţine valoarea True, se trece la Pasul 2, altfel executarea instrucţiunii se încheie.
Pasul 2. Se execută setul de instrucțiuni, apoi se trece iar la Pasul 1.

EXEMPLU

Se citeşte n, număr natural. Să se calculeze suma primelor n numere naturale.
Editor - lectia6_while.py
       
Rezultatul în consolă done
DETALII

Valoarea iniţială a variabilei i este 1. Atât timp cât i este mai mic sau egal cu n citit, se execută instrucţiunea compusă (subordonată instrucţiunii while). Aceasta cuprinde instrucţiunea prin care valoarea lui i este adunată valorii reţinute de suma şi instrucţiunea prin care se adună 1 valorii reţinute de i (se incrementează).

Exemplu pentru n = 5:


Execută simularea

Din nou, atenție la indentarea instrucțiunilor subordonate...

OBSERVAȚIE

Este recomandat să folosim instrucţiunea while atunci când sunt îndeplinite simultan două condiţii:

• setul de instrucțiuni se execută (de câte ori este cazul) numai dacă este îndeplinită o anumită condiţie;
• în momentul în care se intră în secvenţa repetitivă nu se ştie de câte ori aceasta se va executa.

În cazul problemei de mai sus, puteam folosi și for:

n = int(input("n="))
suma = 0
for i in range(1,n+1):
    suma+=i
print("Suma este",suma)


Apelul range(n+1) era altă opțiune, dar are rost să adun prima valoare, 0? Ar fi fost un pas în plus... deci trebuie să fim optimi!
Lecția s-a încheiat acum.
 home   list  LECȚII   perm_identity   arrow_upward